پشتيباني آنلاين


hiwebnet

Yahoo detect ...


تولیدکننده ها

هیچ تولیدکننده ای وجود ندارد

PrestaShop

خبرنامه

افراد آنلاین : 1
بازدید امروز : 216
بازدید کل : 225493
IP شما : 3.92.96.236

صفحه: ADSL کارت اشتراک خدمات 1 از 3

Sa-fo-1/ کد سند: 7

بسمه تعالی

اين قرار داد وفق ماده 11 قانون مدنی بين  نمایندگی شرکت انتقال داده های آسیاتک از يک طرف و متقاضی با مشخصات ياد شده ، در فرم درخواست  سرويس درسايت شرکت به

نشانی www.hiwebnet.ir که از اين پس مشترک ناميده می شود از طرف ديگر و با شرايط ذيل منعقد گرديد.

شبکه آسیاتک : شامل زير ساخت و تجهيزات خطوط پر سرعت است که تحت مالکيت شرکت بوده و با نظارت وی اداره و نگهداری می شود . سيم کشی داخل ساختمان

مشترک ، خطوط تلفن، زير ساخت شبکه مخابراتی کشور و تجهيزاتی که تحت مالکيت ، اختيار يا نظارت شرکت نيست ، جزء شبکه آسياتک محسوب نمی شود.

: تبصره 1 اعلام موافقت با قرارداد مذکور واقع در سايت اعلام شده از سوی شرکت آسياتک به منزله انعقاد قرارداد بين مشترک و شرکت می باشد.

: تبصره 2 ساير تعاريف بر اساس سند استاندارد سطح خدمات SLA مصوب سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويی خواهد بود.

ماده 1 : موضوع قرارداد

بر قراری اتصال مشترک به شبکه جهانی اينترنت يا شبکه ملی اينترانت از طريق شبکه دسترسی شرکت آسياتک روی بستر سيم مسی و از طريق فناوری DSL به صورت

اشتراکی مطابق با نوع در خواست مشترک در فرم درخواست سرويس که در نرم افزار سامانه فروش الکترونيکی به تاييد مشترک رسيده است .

ماده 2 : مدت قرارداد

مدت اين قرارداد از زمان برقراری اولين ارتباط مشترک با شبکه، شروع و تا پايان مدت اشتراک مطابق درخواست مشترک که در فرم درخواست سرويس که به تاييد مشترک

رسيده است ، خواهد بود . تبصره 1: در صورتيکه مشترک عمدا ارتباط با شبکه را برقرار نکند بعلت اشغال ظرفيتهای شرکت ، سرويس مشترک 11 ساعت پس از رانژه و نصب تجهيزات ، فعال ميگردد.

تبصره 2: پس از اتمام مدت اشتراک سرويس انتخابی ، قرارداد با تمديد مجدد اشتراک در سامانه فروش به صورت دوره ای و بر اساس شرايط و ضوابط جديد آسياتک

تمديد می گردد.) آخرين نسخه قرارداد در سامانه CRM موجود می باشد.(.در سرويس های ويژه جشنواره ای يا نا محدود زمانی، در صورتيکه مشترک، ترافيک حجم خريداری شده

ای معادل حداقل 1 گيگ در ماه نداشته باشد سرويس قابليت تمديد نداشته و تبديل به سرويس دارای محدوديت می گردد.

ماده 3 : مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت

مشترک بايد قبل از آغاز بهره برداری از خدمات مندرج در ماده 1 در ابتدای هر ماه يا دوره هزينه خدمات ، عوارض و آبونمان مخابرات را مطابق تعرفه شرکت بپردازد . تبصره 1 : هزينه های مودم و ساير خدمات اضافه بر سرويس انتخابی مطابق تعرفه های مندرج در وب سايت رسمی شرکت دريافت خواهد شد . تبصره 2 : پرداخت 3 ماهه و 9 ماهه و يکساله هزينه يک جا بترتيب مشمول درصد تخفيف ذکر شده در سايت می باشد .

ماده 4 : تعهدات و شرايط کاری مشترک

1 4 ( مشترک متعهد است کليه قوانين و مقررات جمهوری اسلامی ايران و شرکت مخابرات را در ارتباط با موضوع قرارداد رعايت نمايد. مسئوليت هر گونه دسترسی و استفاده -

خود و کاربران شبکه خود به سايت ها و موضوعات خلاف اخلاق و عفت عمومی و همچنين مسئوليت محتوای محاورات ، نامه ها ، اوراق و پرونده های ارسالی و دريافتی بر عهده

مشترک خواهد بود .

1 4 ( مشترک متعهد است از بروز هر گونه اختلالات نرم افزاری ، سخت افزاری و امنيتی در شبکه آسيا تک و ديگر شبکه ها خودداری نمايد در غير اين صورت کليه عواقب و -

خسارت های ناشی از آن بر عهده مشترک خواهد بود .

3 4 ( مشترک حق واگذاری حقوق و تعهدات مرتبط ناشی از اين اشتراک منجمله - IP تخصيص يافته توسط شرکت را جزئا" و يا کلا"به غير را ندارد و مشترک متعهد می باشد

از فروش مجدد و يا ارائه خدمات ثانويه به اشخاص ثالث به هر نحوی خودداری نمايد مگر با موافقت کتبی شرکت و درهر حال مسئوليت هرگونه استفاده غير قانونی و غير مجاز و

يا ايجاد اختلال به عهده مشترک می باشد .

4 4 ( چنانچه مشترک پس از تحويل سرويس ، در شبکه و يا تجهيزات مورد استفاده ، تغييراتی را ايجاد نمايد که منجر به اختلال در خدمات شود و رفع آن ملزم به حضور -

کارشناس در محل مشترک باشد، راه اندازی مجدد منوط به پرداخت هزينه خواهد بود .

5 4 ( با توجه به محدوديت های موجود از نظر پورت های مراکز مخابراتی، در صورتيکه مدت مدت زمان سرويس مشترک به اتمام برسد و مشترک نسبت به تمديد اقدام -

ننمايد، سرويس مشترک در حالت تعليق قرار می گيرد. بر اين اساس مشترک در مراکز با محدوديت پورت حداکثر 5 روز و در مراکز با ظرفيت پورت مناسب حداکثر 31 روز ،

زمان دارد نسبت به تمديد سرويس اقدام نمايد. در غير اين صورت پس از اتمام مدت زمان های اشاره شده فوق، قرارداد فی ما بين مشترک و آسياتک پايان يافته تلقی شده و

سرويس وی جمع آوری ميگردد.

9 4 (حفاظت از اطلاعات ، امنيت شبکه داخلی ، نام کاربری و رمز عبور سرويس مشترک بعهده وی می باشد . -

1 4 (مشترک متعهد است در نحوه برخورد با کارشناسان شرکت رعايت حقوق آنها را بعمل آورد، درصورت مشاهده رفتار نابهنجار و يا الفاظ خارج از عرف جامعه از سوی -

مشترک، ابتدا شرکت با اخطار از طريق شفاهی، ايميل، پيامک اقدام می نمايد و در صورت عدم توجه و ادامه رفتار ناشايست قطع سرويس به مدت 14 ساعت و وصل مجدد با

ارائه تعهد کتبی از سوی مشترک امکان پذير خواهد بود و در صورت تکرار رفتارهای ناشايست، قطع کامل سرويس و درج مشخصات مشترک در ليست سياه و اعلام به ساير

شرکت های PAP و مراجعه به مراجع قانونی را به همراه خواهد داشت.

صفحه: ADSL کارت اشتراک خدمات 1 از 3

Sa-fo-1/ کد سند: 7

8 4 ( اعلام هرگونه تغيير آدرس ، شماره تلفن ، ايميل و ... به امور مشترکين شرکت حداکثر طی چهار روز به عهده مشترک می باشد در غير اين صورت کليه عواقب و خسارات -

ناشی از آن بر عهده مشترک خواهد بود . تبصره 1 : کليه ارتباطات به آخرين آدرس ايميل يا شماره موبايل اعلام شده از طرف مشترک انجام می شود و شرکت هيچ تعهدی در قبال تغيير موارد فوق به مشترک ندارد . 6 4 ( مشترک حق ارائه سرويس های تلفن اينترنتی ) مانند - terminate و غيره ( با استفاده از موضوع قرارداد را نخواهد داشت . 11 4 ( در سرويس های ارائه شده ، حداکثر سرعت ارتباط با اينترنت در اغلب ساعات روز مطابق درخواست قابل استفاده می باشد ولی سرويس اختصاصی نمی باشد و احتمال -

دارد در برخی ساعات نتوان از حداکثر سرعت بهره برد . چنانچه مشترک از سرويس های با سرعت بالا همانند کيميا و کولاک خريداری نمايد برای بهره گيری مناسب و کامل از

اين سرويس ها ، کيفيت مناسب خط تلفن مشترک )رابطه سيگنال به نويز بين 15 31 ( شرط لازم است. -

11 4 (سرويسهای بالاتر از 118 کيلوبيت دريافت, اداری محسوب می گردد .و مشترک متعهد ميشود به قوانين سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويی در اين خصوص واقف -

است . 11 4 ( در سرويسهای حجمی درصورت اتمام مدت فاکتور آخر و عدم استفاده ، حجم خريداری شده به فاکتور بعد منتقل نمی گردد - . ولی اگر سرويس را بصورت چند ماه شارژ

کنند حجم آنها تجميعی محاسبه می شود و در طول ماههای شارژ شده قابل جا به جايی و استفاده می باشد . همچنين اگر مشترک به هر دليل زودتر از پايان مدت زمان

اشتراک، نقل مکان داشته باشد، زمان و حجم احتمالی مانده از قبل قابل انتقال به سرويس جديد خواهد بود.

تبصره 1: در کليه سرويس ها اگر مشترک به هر دليل زودتر از پايان مدت زمان اشتراک، اقدام به خريد حجم يا تمديد سرويس جديد نمايد، زمان و حجم احتمالی مانده از قبل

قابل انتقال به سرويس جديد نخواهد بود.

13 4 ( ارتقاء سرويس به سرويسهای با ارزش ريالی بيشتر در هر زمان با پرداخت هزينه در محدوده نوع سرويس قبلی امکان پذير می باشد - . ولی کاهش يا لغو خريد ميسر نمی

باشد.

14 4 ( درصورت اتمام هر نوع از سرويسها مشترک می تواند برای شار ژ جديد از سرويسهای ديگر نيز استفاده نمايد - . 15 4 ( کليه سرويسها دارای آدرس اينترنتی - ( IP Valid ) به صورت متغير ( Dynamic ) می باشد و در صورت نياز به (IP Valid ) اختصاصی ( Static ) در هر زمان با

پرداخت هزينه مربوطه و وجود امکانات ، امکان پذير می باشد . 19 4 ( خريد مودم از اين شرکت اجباری نمی باشد ولی به مشترکين پيشنهاد می شود جهت پيشگيری از مشکلات پيش بينی نشده و ارائه پشتيبانی بهتر و همچنين تاييد -

صلاحيت مودم مورد استفاده خود از يکی از انواع مودم های آزمايش و ارائه شده آسياتک استفاده نمايند . 11 4 ( در صورت اتمام مدت سرويس و عدم شارژ مجدد مشترک می تواند در صورت تمايل و تاييد شرکت برای نگهداری از اشتراک خود با پرداخت آبونمان و ساير هزينه های -

نگهداری، پورت مربوطه را حداکثر تا 1 ماه رزرو نمايد، در غير اين صورت شرکت مجاز به جمع آوری پورت بدون اطلاع کاربر بوده و در صورت عدم جمع آوری و تمديد مجدد

توسط کاربر هزينه ها از انتهای سرويس قبلی محاسبه می گردد.

18 4 ( سرعتها و حجم های تعريفی بر اساس بيت بر ثانيه می باشد و مشترکان دقت نمايند با سرعت بايت بر ثانيه که برای سنجش - Download استفاده می شود در انتخاب

سرويس اشتباه ننمايند . 16 4 ( در صورتيکه بهر شکل و نحوی از انحاء مشترکی از طريق نام کاريری مشترک يا مشترکان ديگری به شبکه متصل شود از مصاديق جرم و سرقت از ديگران بوده و ضمن -

اينکه شرکت سرويسهای مشترک خاطی را قطع خواهد کرد از طريق مراجع ذيصلاح نيز احقاق حقوق خواهد شد .

11 4 ( مشترک اقرار می نمايد که: از مفاد مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص شبکه های اطلاع رسانی رايانه ای به ويژه مندرجات بند 9 بخش ب آن مطلع -

بوده و متعهد به رعايت آنها است و از ممنوعيت موارد زير مطلع است و هرگز با استفاده از خدمات ارايه شده مرتکب آنها نخواهد شد :

 هرگونه نفوذ غير مجاز به مراکز دارنده اطلاعات خصوصی و محرمانه و تلاش در جهت شکستن قفل و رمز سيستمها وغيره .

 هرگونه حمله به مراکز اطلاع رسانی و اينترنتی ديگران برای از کار انداختن و يا کاهش کارايی آنها .

 هرگونه تلاش برای انجام شنود و بررسی بسته های اطلاعاتی در حال گذر در شبکه که به ديگران تعلق دارد .

 اسکن کردن شبکه شرکت سرويس دهنده يا سايرين .

 استفاده از خدمات برای راه اندازی سرويس ميزبانی اينترنتی ) HOSTING (

 هرگونه تلاش برای نفوذ در کارکنان شرکت سرويس دهنده جهت کسب هرگونه اطلاعات غير عمومی .

 ارتکاب جرايم مندرج در قانون تجارت الکترونيکی، قانون حمايت از حقوق پديد آورندگان نرم افزاری رايانه ای و آيين نامه مربوط، و ساير جرايم با استفاده از شبکه

اينترنت .

 استفاده از آدرسهای IP ديگر به غير از IP آدرسهای تخصيص داده شده از شرکت سرويس دهنده برای خدمات خاص.

 انجام Voice Termination .

ماده 5 : تعهدات شرکت :

1 5 ( شرکت متعهد است که ارتباط با اينترنت را در درگاه خروجی مودم تحويل مصرف کننده نمايد. نصب و راه اندازی خدمات بصورت پيش فرض به روش تلفنی انجام -

ميپذيرد و در صورت مراجعه به محل ، هزينه حضور کارشناس اخذ می گردد .

1 5 (شرکت متعهد است کليه اطلاعات ثبت شده از سوی مشترک را محرمانه تلقی نموده و از افشاء آنها نزد ديگران خودداری نمايد -

3 5 (شرکت برقراری سرويس مشترک را بر اساس نوع سرويس )در ساعات غير رايگان( و ضريب دسترسی ذکر شده در وب سايت رسمی شرکت، تضمين نموده و در صورتيکه -

صفحه: ADSL کارت اشتراک خدمات 3 از 3

Sa-fo-1/ کد سند: 7

بيش از زمان مجاز ، قطعی يا اختلال در سرويس دهی پيش آيد شرکت بر اساس استاندارد سطح خدمات SLA مصوب سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويی غرامت به

اعتبار سرويس کاربر اضافه مينمايد . لازم بذکر است در ساعات رايگان SLA تعلق نميگيرد.

4 5 ( شرکت خدمات پشتيبانی فنی تلفنی در موضوع استفاده از خطوط پرسرعت داده ها به مصرف کننده را بصورت 14 ساعته و 1 روز هفته تعهد می کند . -

تبصره 1: چنانچه مصرف کننده از تجهيزاتی استفاده کند که مورد تائيد فنی شرکت نباشد ، شرکت مخير است از ارائه خدمات پشتيبانی فنی خودداری کند .

تبصره 2 : پشتيبانی و رفع عيوب فنی که نياز به عمليات فيزيکی در مراکز مخابراتی يا محل مشترک دارند در ساعات اداری قابل بررسی و حل ميباشد .

5 5 ( شرکت هيچ گونه تعهدی نسبت به ارايه سرويس يا جبران خدمت در صورت مشکلات پيش آمده از طرف مخابرات اعم از قطع خط مشترک، عمليات کابل بر گردان ، -

تبديل شدن خط تلفن به حالت PCM يا فيبر نوری و غيره و همچنين بروز اشکال و اختلال در شبکه های مخابراتی، انتقال داده های شرکت مخابرات ايران، شرکت زير

ساخت و ساير شرکتهای مخابراتی وابسته و غيره و يا اختلال در اينترنت جهانی را نخواهد داشت .

9 5 ( شرکت می تواند در هر زمان سرويسهايی را که در برخی ساعات شبانه روز رايگان ارائه می شوند را قطع و در قالب تعرفه و بصورت غير رايگان عرضه نمايد. -

1 5 ( شرکت می تواند به صلاحديد خود و در راستای حفظ امنيت و يا بهره وری مناسب شبکه ، برخی از دسترسی های مصرف کننده بر روی بعضی از پورت ها و يا پروتکل ها -

را محدود نمايد.

ماده 6 : شرايط پشتیبانی تلفنی :

1 9 ( مشترک متعهد می گردد در زمان بروز مشکل فنی ، تنها با شماره رسمی اعلامی شرکت در وب سايت خود ، يا عاملين مجاز ، تماس گرفته و طرح مشکل نمايد ، در -

صورت عدم رفع مشکل و يا عدم برقراری ارتباط ، مشکل خود را بصورت ايميل يا از طريق بخش " تماس با ما " در وب سايت به شرکت اعلام نمايد.

1 9 ( عيب يابی مودم بصورت تلفنی تنها شامل مودم های مورد تائيد آسيا تک خواهد بود . -

3 9 ( عيب يابی مودم های وايرلس بصورت تلفنی ، تنها بر روی پورت - LAN مودم امکان پذير است .

ماده 7 : خط مشی استفاده از سرويس ها : هدف اين قانون ، اطمينان خاطر از دريافت سرويس پرسرعت و مطمئن در تمامی ساعات روز است .بی گمان اطلاع داريد که خدمات دسترسی به اينترنت، به صورت Share يا به اشتراک گذاری شده به مشتريان ارايه می شود. شبکه آسياتک برای افزايش خشنودی مشتريان ضريب اشتراک گذاری را تا حد بسيار قابل توجهی کاهش داده است و

همچنين ميزان مصرف برخی از سرويس های حجمی در ساعات خاصی از روز شامل درصدی از تخفيف می شود لذا در چنين شرايطی اگر گروهی از مشتريان اقدام به دريافت

فايل های پر حجم يا استفاده از نرم افزار های Peer-to-Peer کنند ،ممکن است مصرف بالای پهنای باند منجر به کاهش پهنای باندی شود که شما از آن استفاده می کنيد

که آنگاه اين موضوع می تواند در ساعات اوج مصرف افت سرويس شمارا نيز در پی داشته باشد لذا چنانچه شما از نرم افزار های اشتراک گذاری فايل استفاده نمی کنيد يا اقدام

به دريافت فايل های پر حجم نمی کنيد اين قانون شما را هيچ گاه تحت تاثير قرار نخواهد داد حال آنکه اگر از نرم افزار های ياد شده استفاده می کنيد خواهشمند است با تغيير

زمان استفاده از آنها و انتقال آن به روزهای تعطيل يا ساعتی غير از اوج مصرف از سرويس خويش استفاده کنيد و اگر مصرف شما برخی از اوقات بالا باشد از نظر شبکه آسياتک

مشکلی ندارد ، مگر آن که الگوی مصرف بالا به صورت يک نواخت تکرار شود . اگر مصرف به صورت مستمر بالا باشد ، کارشناسان فروش با شما تماس می گيرند و پيشنهاد استفاده از سرويس اختصاصی را خواهند داد . چنانچه در اين شرايط مشتری قانع

به استفاده از سرويس اختصاصی نشود روند مستمر مصرف تداوم يابد اين موضوع ممکن است شبکه آسياتک را برای حفظ حقوق چندين هزار کابر ديگر ناگزير از معلق يا مسدود

کردن سرويس کند .

ماده 8 : شرايط فسخ ، قطع و تمديد قرارداد :

1 8 ( چنانچه هر يک از طرفين به تعهدات خود در اين قرارداد عمل ننمايد ، طرف مقابل می تواند نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمايد . -

1 8 ( در موارد ناشی از حوادث غير مترقبه ) فورس ماژور ( و نه محدود به جنگ ، اعتصاب ، حوادث طبيعی مانند زلزله ، سيل ، آتش سوزی ، وضع قوانين و مقررات جديد و -

مشکلات ناشی از شرکتهای مخابرات ، سلب امکان ارائه خدمات از شرکت ، مسئوليتی متوجه شرکت نخواهد بود و در اين صورت مصرف کننده می تواند نسبت به فسخ قرارداد

اقدام نمايد.

3 8 ( چنانچه مشترک حداکثر تا پايان هر دوره نسبت به پرداخت حق اشتراک دوره بعد اقدام ننمايد ، خدمات ارائه شده به مصرف کننده قطع و قرارداد فسخ می گردد -

4 8 ( چنانچه مصرف کننده به هر يک از تعهدات خود عمل ننمايد، شرکت مجاز به فسخ قرارداد و قطع ارتباط مربوطه از طريق مخابرات خواهد بود . بديهی است در اينصورت -

مبلغ باقيمانده حق اشتراک مسترد نخواهد شد و مصرف کننده ملزم به جبران هر نوع خسارت وارده خواهد بود .

5 8 ( در صورت ارسال دستور از مقامات امنيتی ذيصلاح در خصوص قطع ارتباط اينترنتی مصرف کننده ، شرکت ملزم به تبعيت می باشد و هيچ گونه مسئوليتی در اين -

خصوص برعهده شرکت نمی باشد.

اينجانب دريافت کننده سرويس ضمن مطالعه آيين نامه ضوابط و قوانين رگولاتوری و ضوابط سازمان تنظيم مقرارت و ارتباطات راديويی و قبول کليه مفاد موافقت نامه فوق حق

هر گونه ادعا و اعتراض را در حال و آينده ، به هر شکل از خود سلب و ساقط می کنم .

مهر و امضاء مشترک :

تاريخ :

مهر و امضا شرکت :

تاريخ :